2020. február 26., szerda , Géza

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Szakmai önéletrajz

Szakmai önéletrajz


Név


E-mail(ek)

terkoz

terkozDr. Kőrös Andrásné dr. Mikis Mártakoros_kep


terkozkorosne.mikis.marta"kukac"ofi.hu

terkoz

Foglalkozási
terület

 terkozOktatásügy

Szakmai tapasztalat

 

Időtartam

terkoz1990. november 1-től

Foglalkozás / beosztás

terkoztudományos munkatárs

Főbb tevékenységek és feladatkörök

terkozKutatási témavezetés, projektvezetés, pedagógiai kutatások és fejlesztések

A munkáltató neve és címe

terkozOktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI),
1051 Budapest, Dorottya u. 8.

(megelőzően: Országos Közoktatási Intézet megnevezéssel, 2007-ig)

Tevékenység típusa, ágazat

terkozoktatásügy

 

 

Időtartam

terkoz1989 - 1991

Foglalkozás / beosztás

terkozFőiskolai adjunktus

Főbb tevékenységek és feladatkörök

terkozoktatás, informatika és matematika óraadás, tanszéki munka

A munkáltató neve és címe

terkozBudapesti Tanítóképző Főiskola, 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.

 

 

Időtartam

terkoz1984 - 1990

Foglalkozás / beosztás

terkoztudományos munkatárs

Főbb tevékenységek és feladatkörök

terkozszámítástechnikai kutatások-fejlesztések, számítástechnikai országos szaktanácsadás

A munkáltató neve és címe

terkozOrszágos Pedagógiai Intézet, 1071 Budapest, Gorkij fasor 17-21.

 

 

Időtartam

terkoz1984 - 1986

Fogalkozás/
beosztás

terkozmb. számítástechnika tanár

Főbb tevékenységek
és feladatkörök

terkozszámítástechnika oktatás, szakkörvezetés

A munkáltató neve
és címe

terkozBajza J. Általános Iskola, 1046 Budapest, Bajza u. 2.


terkoz

Időtartam

terkoz1975 - 1978

Foglalkozás/
beosztás

terkoztanár

A munkáltaló neve
és címe


terkozSzinyei Merse Pál Általános Iskola és Gimnázium, 1063 Budapest, Szinyei u. 7-9.


Időtartam

terkoz1973 - 1975

Foglalkozás/
beosztás

terkozmb. óraadó tanár

A munkáltaló neve
és címe

terkozJedlik Ányos Gimnázium, 1212 Budapest, Táncsics u. 12.

 

 

Főbb
tanulmányok

 

Oktatást / képzést
nyújtó intézmény
neve és típusa

terkozELTE TTK UNESCO Multimédia Központ – UNI-C Dánia
Időtartam

terkoz1990. november-december és 1996. november-december

Végzettség /
képesítés

terkozTanúsítvány (ösztöndíj)

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa

terkozParis-Nord Egyetem, Párizs, Franciaország


 

 

Időtartam

terkoz1985 - 1987

Végzettség / képesítés

terkozegyetemi doktor (dr. univ.)

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés

terkozszámítástechnika, technika, pedagógia

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa

terkozELTE TTK doktori képzés

 

 

Időtartam

terkoz1970 - 1975

Végzettség / képesítés

terkozközépiskolai tanár

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés

 terkozmatematika-fizika

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa

terkozELTE TTKterkoz

Egyéb tanulmányok,
tanfolyamok

terkoz

  • 2010: Mentorfelkészítés az IKT kompetenciaalapú oktatás adaptálására (EDUCATIO)
  • 2010: IKT alapú konstruktív tanítási-tanulási módszerek kisiskoláskorban (EDUCATIO)
  • 2008: Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) kezelői és felhasználói tanfolyam (ISZE)
  • 2008: OFI Calderoni Programiroda – Calderoni referensképzés, tanúsítvány
  • 2004: Informatika gyermekkorban – vezető oktatói tanfolyam (ISZE)
  • 2000: ISZE – webmester tanfolyam
  • 1999: Oktatási Minisztérium, tankönyvreferensi tanfolyam, tanúsítvány
  • 1997: ISZE, vezető oktató (Internet a közoktatásban)
  • 1983-84: ELTE TTK számítástechnika kiegészítő képzés

Egyéni készségek
és kompetenciák

 

Anyanyelv

terkozmagyar

 

 

Egyéb nyelv(ek)

 

Önértékelés

Szövegértés

Beszéd

Írás

Európai szint (*)

Hallás utáni értés

Olvasás

Társalgás

Folyamatos beszéd

 

francia

B2

Önálló
nyelvhasználó

C1

Mesterfokú
nyelvhasználó

C1

Mesterfokú
nyelvhasználó

B2

Önálló
nyelvhasználó

B2

Önálló
nyelvhasználó

angol

B1

Önálló
nyelvhasználó

B2

Önálló
nyelvhasználó

B1

Önálló
nyelvhasználó

A2

Alapfokú
nyelvhasználó

A2

Önálló
nyelvhasználó

* Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei


Társas készségek és
kompetenciák

terkoz

Jó szervezőkészség (kb. 2 tucat konferencia, továbbképzés), együttműködési képesség, csapatszellem, tolerancia, gyors kommunikáció, team- munka (részvétel 34 projektben), jó fogalmazási és íráskészség (ld. publikációs lista), a határidők pontos betartása.

Szervezési készségek
és kompetenciák

terkoz

Projektvezetés, munkacsoport-irányítás, szakmai műhelyek vezetése, rendezvényszervezés

1985-től 34 jelentős hazai és nemzetközi projektben vettem részt, kutatásszervezőként, kutatóként, szakértőként, illetve témavezetőként

Országos közoktatási szakértő vagyok informatika területen.

Műszaki készségek
és kompetenciák

terkoz

IKT alkalmazói kompetenciák (MS Office, Internet),

informatika vezető oktató (ISZE – Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesületének akkreditált képzései: részvétel, ill. oktatás)

Az ISZE által szervezett, akkreditált továbbképző tanfolyamokon (pl. Nem szakrendszerű oktatás – kompetenciafejlesztő módszerekkel) legalább 150 órában tanítottam.

Számítógép-
felhasználói
készségek és
kompetenciák

terkozIKT alkalmazói kompetenciák (MS Office, Internet), informatika vezető oktató (ISZE akkreditált képzései: részvétel, ill. oktatás)


Művészi készségek és
kompetenciák

terkozZene, irodalom, képzőművészet. (Zongora – zeneiskolai képzés, kóruséneklés – ELTE Bartók Béla Énekkar, képzőművészeti kiállításokon való rendszeres bemutatkozás egyéni alkotásokkal)

Egyéb készségek és
kompetenciák

terkozTársadalmi tevékenységek szakmai és civil szervezetekben, pl. Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesületének (ISZE) elnöke, a Neumann János Számítógéptudományi Társaság tagja, az Új Pedagógiai Szemle munkatársa (11 éven át), az I&I Informatika és Iskola Alapítvány kuratóriumának elnöke, Újpesti Közművelődési Kör vezetőségi tagja, stb.

Járművezetői
engedély(ek)

terkoz

B kategóriájú jogosítvány 1972-től (saját gépkocsi)

Kiegészítő
információk
 

terkozKözel 250 publikáció (könyvek, tanulmányok, folyóirat-cikkek, szoftver, videó-forgatókönyv), nemzetközi ösztöndíjak és konferenciák tapasztalatai. Ld. részletesen a saját honlapomon:
http://koros.ofi.hu

Szakmai díjak,
eredmények

terkoz

1999: Tarján díj (NJSZT), 2000: „Az év informatika tankönyve” - díj

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.